เกี่ยวกับ

เราทำอะไรบ้าง

TMT Smart Solution เป็นบริษัทรับพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งที่เราก่อตั้งบริษัท TMT Smart Solution ก็เพราะว่าเราอยากนำเทคโนโลยีไปพัฒนาองค์กรหรือบริษัทต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเราจะเรียนรู้ระบบหรือโปรเซสของลูกค้าแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาโดยที่เราจะกำหนดเป้าหมายคือลดต้นทุนลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบหรือโปรเซสปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานที่ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

จึงทำให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลการลดต้นทุนลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดคุ้มทุน ก่อนเลือกที่จะมาลงทุนกับเรา ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเม็ดเงินที่ลูกค้าได้ลงทุนไปสามารถทำให้ลูกค้าได้กำไรกลับมา

ทีมงาน

ผู้ก่อตั้ง TMT Smart Solution มาจากคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนา Software และ Hardware มามากกว่า 5 ปี ซึ่งผู้ก่อตั้งแต่ละคนมีความถนัดและเชี่ยวชาญกันคนละด้าน จึงได้นำความถนัดของแต่ละคนมาพัฒนา Software เพื่อบริการลูกค้าโดยการนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ระบบที่ดีที่สุด